• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №29 от дата 26.11.2013 година /ВИДЕО АРХИВ/

На 29-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 18 декември 2013 год.

 

Файлове и ресурси: 
ВИДЕО АРХИВ: 

Синдикирай