• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за определяне размера на местните данъци

Изменена и допълнена с Решениe на Общински съвет - Бургас, Протокол № 31, т.4 от 17.12.2013 г.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай