• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1204 / 23.01.2014 г.

от Йорданка Ананиева - зам.-кмет на Община Бургас
Относно: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие "Туризъм", приет от Общински съвет - Бургас и предоставяне за стопанисване  и управление на ОП "Туризъм" на недвижим имот - частна общинска собственост

Синдикирай