• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие "Туризъм"

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т.26, Протокол № 26/ 23.07.2013 г. изменен и допълнен с решение на ОС-Бургас, Протокол № 33, т.9 от 13.02.2014 год.
 

Файлове и ресурси: 

Синдикирай