• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за дейността на комисия за приватизация и публично-частно партньорство към Общински съвет-Бургас

Приет с решение на Общински съвет-Бургас по т. 1, Протокол №34/25.03.2014 г. 

Файлове и ресурси: 

Синдикирай