• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Протоколи от конкурс „Обществен посредник на територията на Община Бургас” на основание Решение по т.18 от Протокол №32/28.01.2014 г., в сила от 19.02.2014 г., чл. 7 и следващите от ПОДОПТБО

Синдикирай