• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 1827/ 04.07.2014 г.

от Галя Василева, Антон Берданков и Георги Кузманов - общински съветници от групата на ПП ГЕРБ
Относно: Даване на съгласие за обособяване на място (места), наречено (и) "Зелено начало за нов живот" 

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай