• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка №: обс 08-00 1946 / 25.07.2014 г.

от Ангел Божидаров и Християн Митев - общински съветници от групата на НФСБ, относно: Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона.

Синдикирай