• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Обявление

На основание на чл.44, ал.1, т.т.5;7; от ЗМСМА и във връзка с чл. 44 на Наредбата за условията и реда за приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бургас Ви каним  да присъствате на обществено обсъждане за представяне на сборен отчет за периода 01.01.2013 до 31.12.2013 година.

Общественото обсъждане ще се проведе на 06.08.2014година от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Бургас.

Синдикирай