• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 1964 / 31.07.2014 г.

от Панайот Жечков, общински съветник и Председател на Комисията за приватизация и публично-частно партньорство, относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за приватизация и публично-частно партньорство и промяна в Програмата за публично-частно партньорство за реализация на малки благоустройствени проекти на Община Бургас.

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай