• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

СЪОБЩЕНИЕ относно ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас, мандат 2011 - 2015 година

На 28 октомври 2011 година (петък), град Бургас, на основание чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областният управител на област Бургас, със Заповед № РД-09-81/25.10.2011 година, свика в заседателната зала на Областна администрация от 10:00 часа ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас, мандат 2011 – 2015 година.

 
Д Н Е В Е Н    Р Е Д
 
1. Избор на председател на Общинския съвет, съгласно чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.
 
2. Избор на временна комисия за изработване на Проект за Правилник за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него.

Синдикирай