• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

На 18.12.2014 г., от 15:00 часа, в сградата на Община Бургас се състоя заседание на Комисията по чл. 9, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас и в съответствие с решение по точка 6 от Протокол № 39/12.08.2014 г.

След разглеждане на заявленията за обществен посредник, Комисията по чл. 9, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас

РЕШИ:

  1. ДОПУСКА Таню Кръстев Атанасов до интервю за обществен посредник на територията на Община Бургас.
  2. ДОПУСКА Пенчо Михаилов Цонков до интервю за обществен посредник на територията на Община Бургас.

Интервюто с допуснатите кандидати ще се състои на 06.01.2015 година, вторник, от 15:00 часа в сградата на Община Бургас, зала 111.

Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община и допълнителна информация могат да бъдат получени в Общински съвет Бургас, ул. „Александровска” № 26, ет. 1, стая № 108 (сто и осем).

Настоящото обявление е публикувано на интернет сайтовете на Общински съвет Бургас и Община Бургас, поставено е на информационното табло на Община Бургас и е разпространено в местни печатни и електронни медии.

 

Стоян Евтимов

Председател на Комисията по чл. 9. ал.1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас

Файлове и ресурси: 

Синдикирай