• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 2751 / 23.12.2014 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Избор на управител на "Комплексен онкологичен център - Бургас" ЕООД - гр. Бургас до приключване процедурата по провеждане на конкурс по реда на Наредбата и Закона за лечебните заведения

Синдикирай