• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Входящо писмо № 08 - 00 2765 / 05.01.2015 г.

от Боряна Иванова Пантелеева - председател на Сдружение "Сладкопойна чучулига", относно: Национален фестивал за детска песен "Сладкопойна чучулига" - Бургас 2015 г.

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай