• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

График за провеждане на заседания на постоянните комисии за сесията през м. февруари 2015 г.

Крайният срок за входиране на докладни записки е 30.01.2015 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 17.02.2015 г.

--------------------------------------------------------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 (малката заседателна зала) на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

 

Постоянна комисия по Обществен ред, сигурност и безопасност на движението

сряда, 4 февруари 2015 г.

13:30

Постоянна комисия по Образование и наука

сряда, 4 февруари 2015 г.

16:00

Постоянна комисия по Устройство на територията

четвъртък, 5 февруари 2015 г.

09:00

Постоянна комисия по Екология

четвъртък, 5 февруари 2015 г.

10:30

Постоянна комисия поТранспорт, съобщения и информационни технологии

четвъртък, 5 февруари 2015 г.

11:00

Постоянна комисия по Култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност

четвъртък, 5 февруари 2015 г.

13:00

Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности

четвъртък, 5 февруари 2015 г.

14:30

Постоянна комисия по Спорт и младежки дейности

четвъртък, 5 февруари 2015 г.

16:00

Постоянна комисия по Международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации

петък, 6 февруари 2015 г.

09:00

Постоянна комисия по Бюджет и финанси

петък, 6 февруари 2015 г.

10:30

Постоянна комисия по Общинска собственост и стопанска политика

петък, 6 февруари 2015 г.

12:00

Постоянна комисия по Правни въпроси

петък, 6 февруари 2015 г.

14:00

 

 

 

Файлове и ресурси: 

Синдикирай