• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 2859 / 29.01.2015 г.

от общинските съветници от групата на ПП НФСБ: Ангел Божидаров, Гинка Дянкова и Манук Манукян, относно: Ремонт и подобряване на част от инфраструктурата в ж.к. "Братя Миладинови"

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай