• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

График за провеждане на заседания на постоянните комисии за сесията през м. март 2015 г.

Крайният срок за входиране на докладни записки е 06.03.2015 г.
Заседанието на Общинския съвет ще се проведе на 24.03.2015 г.

--------------------------------------------------------------------------------------
Заседанията на постоянните комисии се провеждат в стая №111 (малката заседателна зала) на адрес: 8000 Бургас, ул. “Александровска” 26 Община Бургас

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

МЯСТО

Постоянна комисия по Обществен ред, сигурност и безопасност на движението

сряда, 11 март 2015 г.

13:30

Малка заседателна зала ст. 111

Постоянна комисия по Образование и наука

сряда, 11 март 2015 г.

16:00

Малка заседателна зала ст. 111

Постоянна комисия по  
Устройство на територията

четвъртък, 12 март 2015 г.

09:00

Малка заседателна зала ст. 111

Постоянна комисия по  
Екология

четвъртък, 12 март 2015 г.

10:30

Малка заседателна зала ст. 111

Постоянна комисия по
Транспорт, съобщенияи информационни технологии

четвъртък, 12 март 2015 г.

11:00

Малка заседателна зала ст. 111

Постоянна комисия по
Култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност

четвъртък,12 март 2015 г.

13:00

Малка заседателна зала ст. 111

Постоянна комисия по
Здравеопазване и социални дейности

четвъртък,12 март 2015 г.

14:30

Заседателна зала на ОбС „Културен дом на нефтохимика”, ет.2

Постоянна комисия по
Спорт и младежки дейности

четвъртък, 12 март 2015 г.

16:00

Малка заседателна зала ст. 111

Постоянна комисия по
Международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации

петък, 13 март 2015 г.

09:00

Малка заседателна зала ст. 111

Постоянна комисия по
Бюджет и финанси

петък, 13 март 2015 г.

10:30

Малка заседателна зала ст. 111

Постоянна комисия по
Общинска собственост и стопанска политика

петък, 13 март 2015 г.

12:00

Малка заседателна зала ст. 111

Постоянна комисия по
Правни въпроси

петък, 13 март 2015 г.

14:00

Малка заседателна зала ст. 111

 

Файлове и ресурси: 

Синдикирай