• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №48 от дата 17.02.2015 година /ВИДЕО АРХИВ/

На 48-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 11 март 2015 год.

ВИДЕО АРХИВ: 

Синдикирай