• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №49 от дата 24.03.2015 година /ВИДЕО АРХИВ/

На 49-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 15 април 2015 год.

ВИДЕО АРХИВ: 

Синдикирай