• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3121 / 06.04.2015 г.

от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, на основание заповед№719/06.04.2015 г., относно: Свикване на извънредна сесия и вземане на решение за определяне на пазарните оценки за предоставяне под наем на мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване, по землища на територията на Община Бургас

Синдикирай