• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №50 от дата 08.04.2015 година /ВИДЕО АРХИВ/

На 50-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 24 април 2015 год.

ВИДЕО АРХИВ: 

Синдикирай