• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №51 от дата 28.04.2015 година /ВИДЕО АРХИВ/

На 51-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 20 май 2015 год.

ВИДЕО АРХИВ: 

Синдикирай