• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

Синдикирай