• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3293 / 11.05.2015 г.

от Димитър Георгиев - управител на "Хляб и хлебни изделия", относно: Възстановяване на извършени разходи от "Хляб и хлебни изделия" ЕООД, съгласно Решение на Комисията по приватизация и публично-частно партньорство

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай