• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Съобщение

На 22.05.2015 г. от 13:00 часа, в Заседателната зала на Община Бургас на ул. "Александровска" №26, ще се проведе заседание на Временната комисия за провеждане на преговори с "Петрол Холдинг" АД, като акционер в ПСФК "Черноморец - Бургас" АД.

Синдикирай