• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ №4 от дата 06.12.2011

Тържественото заседание на Общински съвет – Бургас се проведе в заседателната зала на Община Бургас на 06 декември 2011 г. от 09.00 ч.

Синдикирай