• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №54 от дата 21.07.2015 година /ВИДЕО АРХИВ/

На 54-то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете по чл.45 от ЗМСМА - 11 август 2015 год., с изключение на подзаконовите нормативни актове, които влизат в сила на 31 август 2015 год

ВИДЕО АРХИВ: 

Синдикирай