• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Решение на Комисията по чл. 9, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На 04.08.2015 г., от 14:00 часа, в сградата на Община Бургас се състоя заседание на Комисията по чл. 9, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас и в съответствие с решение по точка 47 от Протокол № 49/24.03.2015 г.

След разглеждане на заявленията за обществен посредник, Комисията по чл. 9, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас

РЕШИ:

 

1.    ДОПУСКА Ваня Христова Стаматова до интервю за обществен посредник на територията на Община Бургас.       

2.    ДОПУСКА Таню Кръстев Атанасов до интервю за обществен посредник на територията на Община Бургас.

3.    ДОПУСКА Апостол Стойчев Стойчев до интервю за обществен посредник на територията на Община Бургас.

 

Интервюта с допуснатите кандидати ще се състоят на 12.08.2015 год.(сряда), от 13:15 ч. в сградата на Община Бургас, зала 111 както следва:

 

1.      Ваня Христова Стаматова - 13:15 часа;

2.      Таню Кръстев Атанасов - 13:30 часа;

3.      Апостол Стойчев Стойчев - 13:45 часа.

 

Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Бургаска община и допълнителна информация могат да бъдат получени в Общински съвет Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет. 1, стая № 108 (сто и осем).

Настоящото обявление е публикувано на интернет сайтовете на Общински съвет Бургас и Община Бургас, поставено е на информационното табло на Община Бургас.

 

 

Панайот Жечков

Председател на Комисията по чл. 9. ал.1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Бургас

 

Синдикирай