• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3749 / 21.08.2015 г.

от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет " Здравеопазване, социални дейности и спорт" на Община Бургас, относно: Избор на управител на "Дентален център Бургас I" ЕООД

Синдикирай