• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3754 / 24.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Увеличаване на капацитета на социална услуга в общността "Център за социална рехабилитация и интеграция", финансиран като държавно делегирана дейност

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай