• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3758 / 24.08.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл.№68, вх.8, ет.3, ап.№9 (десен), на наемател, настанен по административен ред

Докладната записка е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай