• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3793 / 31.08.2015 г.

от Красимир Стойчев - зам.-кмет "Финанси, бюджет и икономика", относно: Сключване на споразумение за партньорство за изпълнение на проект: "Създаване на център за рехабилитация и психологическа подкрепа за деца с детска церебрална парализа, аутизъм и соматични увреждания на територията на община Бургас", по Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве", осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014

Синдикирай