• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Докладна записка № 08 - 00 3806 / 03.09.2015 г.

от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Извършване на вътрешно-компенсирани промени в Приложение Ν 5.4 и Приложение Ν 5.1 към Бюджет 2015 г.

Синдикирай