• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 5, Протокол №13/25 и 27.09.2012 г., изменена и допълнена с решение на Общински съвет – Бургас по т. 6, Протокол № 55 от 08.09.2015 г.

 

Синдикирай