РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ЗА 2015 Г.

   

СПИСЪК НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА  2015г.

Проект

Обща сума

Участие на Община Бургас

Участие на Партньор

 

 

лева

лева

%

лева

1

Благоустройствени мероприятия в ЦДГ "Чайка", ж.к. "М. Рудник", гр. Бургас

9 994,80

7 496,10

Труд  25 %

2498,7

2

Полагане на тротоарни плочи и бордюри около бл. 68, ж.к. "Лазур", гр. Бургас

9 980,72

7 485,54

Труд  25 %

2495,18

3

Благоустрояване на предблоково пространство пред вх. 8, бл. 53,

ж.к. "Изгрев", гр. Бургас

5 541,91

4 156,43

Труд  25 %

1385,48

4

Облагородяване на предблоково пространство пред вх. Д, бл. 112,

ж.к. "М.Рудник", гр. Бургас

5 824,37

4 368,28

финансиране

 

25%

1456,09

5

Оформяне на градинки и цветни петна около бл. 69, ж.к. "Лазур", гр. Бургас

8 110,32

6 082,74

финансиране

 

25%

2027,58

6

Озеленяване и поставяне на пейки пред вх.5, бл.30, ж.к. "Славейков", гр. Бургас

1 590

1 192,5

финансиране

 

25%

397,5

7

Благоустрояване пред вх. 3, бл.30,

ж.к. "Славейков", гр. Бургас

3 595,15

2 696,36

финансиране

 

25%

 

898,79

8

Поставяне на пейки, озеленяване и изграждане на алея до бл.62,

ж.к. "Лазур", гр. Бургас

10 000

7 500

Труд 25%

2 500

9

Обособяване на градинки и монтаж на пейки пред бл. 119, ж.к. „Славейков“,

гр. Бургас

7 909,12

5 931,84

финансиране 25%

1977,28

10

Благоустрояване и осигуряване на достъпност чрез рампа пред вх. Д,

бл. 20, ж.к. „Лазур“, гр. Бургас

9 346,90

7 010,17

финансиране

25%

2 336,73

11

Подмяна на настилката на детска площадка в

ОДЗ 8, „Брезичка“, гр. Бургас

4 086

3 064,5

Труд 25%

1 021,50

Участие на Община Бургас - 56 984,46 лева

Обща стойност на реализираните проекти – 75 979,29 лева

 

 

 

 

Добавяне на снимки: 
ЦДГ "Чайка", ж.к. "Меден Рудник"- преди
ЦДГ "Чайка", ж.к. "Меден Рудник" - след
ж.к. "Лазур", бл. 68 - преди
ж.к. "Лазур", бл. 68 - сега
ж.к. "Изгрев", бл. 53, вх. 8 - преди
ж.к. "Изгрев", бл. 53, вх. 8 - след
ж.к. "Меден Рудник", бл. 112, вх. Д - преди
ж.к. "Меден Рудник", бл. 112, вх. Д - след
ж.к. "Лазур", бл. 69 - преди
ж.к. "Лазур", бл. 69 - преди
ж.к. "Славейков", бл. 30, вх. 3 - преди
ж.к. "Славейков", бл. 30, вх. 5 - след
ж.к. "Славейков", бл. 30, вх. 3 - преди
ж.к. "Славейков", бл. 30, вх. 3 - сега
ж.к. "Лазур", бл. 62 - преди
ж.к. "Лазур", бл. 62 - след
ж.к. "Славейков", бл. 119 - преди
ж.к. "Славейков", бл. 119 - сега
ж.к. "Лазур", бл. 20, вх.Д - преди
ж.к. "Лазур", бл. 20, вх. Д - след
ОДЗ №8 "Брезичка", ж.к. "Славейков" - преди
ОДЗ №8 "Брезичка", ж.к. "Славейков" - след

Синдикирай