• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

СЪОБЩЕНИЕ

На 03 ноември 2015 година (вторник), град Бургас, на основание чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областният управител на област Бургас, със Заповед № РД-09-61/29.10.2015 година, свика в заседателната зала, находяща се в „Културен дом на нефтохимика”, ет.2 от 10:00 часа ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Бургас, мандат 2015 – 2019 година.

http://bsregion.org/bg/news/view/1/1697

Синдикирай