• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за определяне размера на местните данъци

Изменена и допълнена с Решениe на Общински съвет - Бургас, протокол №5, т.11 от 22.12.2011 г.

Синдикирай