• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №6 от дата 31.01.2012

На 6 - то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 22 февруари 2012 год.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай