• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за организацията на работа, числеността и състава на консултативния съвет по въпросите на туризма при Община Бургас

Изменен и допълнен с Решение на Общински съвет - Бургас, по т. 7, Протокол №6/31.01.2012 г.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай