• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №7 от дата 21.02. и 23.02.2012 година

На 7 - то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 16 март 2012 год.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай