• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ на Заседание №8 от дата 27.03. и 29.03.2012 година

На 8 - то заседание бяха взети следните решения, които ще влязат в сила след изтичане на сроковете на чл.45 от ЗМСМА - 21 април 2012 год.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай