• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за условията, реда и критериите на предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги от бургаски автори

Приет с решение на Общински съвет Бургас по т.6, Протокол №8/27 и 29.03.2012 г.

Файлове и ресурси: 

Синдикирай