• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за условията и реда за извършване на административни услуги чрез използване на електронно подписани документи от Община Бургас

Синдикирай