• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Бургас

Приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.33 от Протокол № 8/17.04.2008 година.

Синдикирай