• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Правилник за дейността на общинско предприятие "Общински имоти"

Синдикирай