• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Входящо писмо №: обс 94-И 00045 / 15.02.2012 г.

от Администрацията на Президента на Република България
Относно: Искане за опрощаване на дължими държавни вземания  на Иванка Йовчева Младенова

Входящото писмо е за разглеждане от комисията по: 

Синдикирай