• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Входящо писмо №: обс 26-00 00092 / 03.07.2012 г.

от Туристическо дружество "Странджа" гр. Бургас
Относно: Разсрочване на задължения  и изготвяне на погасителен план

Синдикирай