• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Състав на постоянната комисия по БФ

Димитър Илиев Людиев - председател  
Чанко Миндов Мирчев - зам. председател
Нестор Петров Христов - член
Юлиян Станков Станков - член
Красимира Семова Маркович - член
Селим Смаил Иса - член
Георги Дражев Атанасов

Синдикирай