• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Състав на комисията по КРОППСПНПО

Тодор Ангелов Ненов - Председател
Карамфилка Апостолова Апостолова - зам.-председател
Виолета Маркова Илиева - член
Илияна Благоева Гъбева - член
Юлиян Станков Станков - член
Делян Иванов Иванов - член
Георги Дражев Атанасов - член
Ивайло Трендафилов - член ( гл. експерт Отдел "Териториално сътрудничество")
Ваня Димитрова - член (нач. Отдел  "Инвестиционни проекти"  )
Златина Караиванова - член (нач. Отдел  "Бюджет" )

 

 

 

Синдикирай