• Increase
  • Decrease
  • Normal

По подразбиране: 100%

Състав на постоянната комисия по ПВ

Стоян Евтимов Димитров  - председател
Евгений Николов Мосинов  - зам.-председател
Живко Димитров Димитров  - член
Нестор Петров Христов  - член
Костантин Йорданов Луков  - член
Стефан Евтимов Цинцарски   - член
Константин Живков Бачийски  - член

Синдикирай